ASELSAN Girişimcilik Merkezi Başvuru FormuAd Soyad
Adres.
Telefon
E-Posta
Lisans Okul/Branş
Yüksek Lisans Okul/Branş
Doktora Okul/Branş
Girişim Adı :
Girişim Hakkında Özet Bilgi :
Teknoloji Alanı :

Diğer ise belirtiniz.
1) Hayata geçirmeyi düşündüğünüz girişim ile çözmek istediğiniz problem nedir? :
2) Belirttiğiniz problemi çözmek için değer / çözüm öneriniz nedir? :
3) Projenizin mevcut çözümlerden farkı nedir? Rekabet avantajınız nedir? İnovatif özellikleriniz nelerdir? :
4) Girişiminiz hangi aşamadadır? :
5) Potansiyel müşterilerinizle temasınız oldu mu? Aldığınız geri bildirimler nelerdir? :
6) Girişiminizde karşılaşabileceğiniz riskler nelerdir? Bu riskler karşısında ne tür çözümleriniz bulunmaktadır? :
7) Fikri ve sınai mülkiyet hakkı (Patent, Faydalı Model vb.) başvurunuz var mı? Açıklayınız. :
8) Başvurunuzda hak sahipliği olan kişi/kurum var mı? :
9) Girişiminiz ile ilgili yapmış olduğunuz çalışmalar nelerdir? :
10) Bu fikirle katıldığınız yarışmalar var mı? :
11) Daha önce bir kuluçka programına katıldıysanız başlangıç ve bitiş tarihleriyle beraber detaylandırınız. :
12) Daha önce destek veya yatırım aldınız mı? Açıklayınız. (Miktar, kurum, hisse/hisse opsiyonu vs.) :
13) Hangi faaliyetler için yatırım ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsunuz? :
14) Girişiminizle ilgili güçlü olduğunuz alanlar nelerdir? Belirtiniz. :
15) Hangi alanlarda, hangi faaliyetler için Aselsan desteğine ihtiyaç duyuyorsunuz? :
1) Hedeflediğiniz pazar büyüklüğü nedir? Pazardan ne kadar pay almayı planlıyorsunuz? :
2) Girişiminizde ulaşmayı hedeflediğiniz müşteri kitlesi / segmentleri nelerdir? :
3) Yerel ve global pazardaki rakipleriniz kimlerdir? :
4) Girişimizdeki gelir modeli nedir? (Direkt satış, kiralama, lisanslama vb.) Açıklayınız. :
5) Pazarlama ve satış modeliniz nedir? Stratejinizi açıklayınız. :
Girişiminiz şirketleşti mi? :
1) Şirketin tam adı nedir? Varsa web sitesini paylaşınız. :
2) Şirketin kuruluş tarihi nedir? :
3) Şirketinizin türü nedir? (Şahıs/Limited/Anonim) :
4) Şirketin adresi nedir? :
5) Şirketin kuruluşundan itibaren yurtiçi ve yurtdışı toplam cirosu nedir? :
6) Şirket değerlemeniz yapıldı mı? Belirtiniz. :
7) Ürünleriniz nelerdir? Müşterileriniz kimlerdir? :


Doğrulama Kodu
Yandaki Doğrulama Kodunu Giriniz

ASELSAN Girişimcilik Merkezi ile Çalışmak İstiyorum ve ASELSAN Web Sayfasında Bulunan KVK Aydınlatma Metnini Kabul Ediyorum.

'İşbu portal üzerinden ve/veya yapılacak görüşmelerde ASELSAN’a iletilen ve/veya açıklanan proje fikirleri ve diğer bilgi, belge, görüş, öneri ve sair verilerin (“Veriler”) korunmasına ve gizli tutulmasına yönelik hiçbir talebimizin bulunmadığını ve ASELSAN’ın bu hususlarda hiçbir sorumluluğu ve/veya taahhüdü bulunmadığını bildiğimizi, ASELSAN’ın, açıkladığımız proje fikirleri ve/veya Veriler ile benzer konularda çalışmalarının olabileceğinin farkında olduğumuzu, ASELSAN’ın çalışmalarına ilişkin ASELSAN’dan herhangi bir hak talebimizin olmayacağını, herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet hakkına ilişkin herhangi bir iddiayı, talebi ve/veya hakkı ASELSAN’a karşı ileri sürmeyeceğimizi, ASELSAN tarafından girişim projemizin desteklenmesine karar verilmesi halinde, paylaşacağımız gizlilik değeri taşıyan verilere ilişkin hüküm ve koşullara proje kabulünü takiben ASELSAN ile imzalanacak sözleşmede yer verileceğini bildiğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.' Metnini Okudum Onaylıyorum.